Wtyczka dla WordPress

Uwaga od 22 marca 2013 roku strona inter­ne­towa musi infor­mować użytkown­ika o sposo­bie uży­cia i przetwarza­nia plików cookie.

Dla użytkown­ików WordPress’a napisałem spec­jalną wty­czkę.Aby pobrać wty­czkę zapisz się na sub­skry­bcję. Dzięki temu będę mógł infor­mować Cię o aktu­al­iza­c­jach i poprawkach.

 


Zapisz się aby pobrać!Zgadzam się z poli­tyką prywatności

Nikomu nie udostęp­ni­amy Twoich danych